Home

55 uderzeń Serca Maryi
w oparciu o wezwania
z Litanii Loretańskiej w duch św. Jana Pawła II i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Home

57 dniowe Rekolekcje Zawierzenia Sercu Matki

W duchu świętego Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego

Na podstawie
Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny

Prowadzający:
ks. Mateusz Dudkiewicz – Fundacja LUCE www.luce.org.pl

Marek Zaremba – Fundacja GRATIA PLENA www.gratiaplena.pl

Opis rekolekcji: W obecnym roku przeżywamy stulecie narodzin św. Jana Pawła II oraz przygotowanie do beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego (wydłużone ze względu na pandemię) – dwóch wielkich pasterzy Kościoła. W duchu i przez wstawiennictwo tych wielkich orędowników Niepokalanego Serca Maryi, pragniemy przeprowadzić rekolekcje SERCE MATKI, które utkane z Litanii Loretańskiej będą nas każdego dnia kształtować na wzór serca Matki Kościoła do zawierzenia się w pełni Chrystusowi. Przeżywając w Kościele w Polsce rok poświęcony Eucharystii, podczas rekolekcji będziemy wynagradzać za wszelkie błędy i świętokradztwa w jej sprawowaniu oraz za zniewagi i bluźnierstwa przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Ofiarować się Niepokalanemu Sercu Maryi oznacza przybliżyć się za pośrednictwem Matki do samego Syna – Źródła życia, które wytrysło na Golgocie jak wyraził to św. Jan Paweł II w homilii 13 maja 1982 r. w Fatimie. Dlatego poprzez rekolekcje SERCE MATKI chcemy jeszcze bardziej przeżyć treści zawarte w haśle programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Wypełnij poniższy formularz, aby dostawać od nas najnowsze odcinki rekolekcji, podcasty, rozważania.

Rekolekcje w duchu św. Jana Pawła II
oraz kard. Stanisława Wyszyńskiego

Rekolekcje SERCE MATKI przygotowują nas przez 56 dni do osobistego oddania się Matce Bożej (8. grudnia 2020), odnowy kultu nabożeństwa oraz apostolstwa idąc za głosem zawierzenia się Sercu Maryi za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 Sekret Jana Pawła II to Maryja.

Wszędzie widzimy znaki maryjne jego wielkiego pontyfikatu. Matka Boża była w jego herbie biskupim i papieskim, była w jego zawołaniu, była w ikonie jasnogórskiej w jego prywatnej kaplicy, czuwała w figurze fatimskiej przy łóżku. Była obecna w aktach zawierzenia wypowiadanych w każdej papieskiej pielgrzymce. Jej wspomnieniem kończył się każdy dokument pasterski Jana Pawła II. Od „Totus Tuus” rozpoczyna się papieski testament.

Od oddania się Jej zaczynał on każdy dzień, poświęceniem się Jej znaczył każdą zapisywaną stronicę, zawierzał Jej każdą pielgrzymkę i każde spotkanie z drugim człowiekiem. Nie było posiłku, podczas którego nie padłoby Jej imię. Mówił o Niej wbrew głosom sprzeciwu „mądrych”, którzy nie rozumieli, jak głowa Kościoła, autorytet świata, jeden z najjaśnieszych umysłów współczesnych może budować życie na niemodnej w kręgach racjonalistów tradycyjnej pobożności maryjnej. A on szedł pod Jej błękitnym sztandarem. Zawsze zwycięski.

A zwycięstwo to miało imię Niepokalane Serce Maryi.

Chciał swój sekret uczynić naszym osobistym. Pozostawił nam swój wielki Apel Maryjny.

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat. (Loreto, 19 VI 1993)

Home

Autor zdjęcia: Zbigniew Kotyłło

Home

Autor zdjęcia: Zbigniew Kotyłło

Wszystko postawił na Maryję

14 lutego 1953 roku kardynał Stefan Wyszyński wypowiedział słowa, które są ważne w całej jego posłudze duszpasterskiej: Wszystko postawiłem na Maryję!
Prymas Wyszyński uzasadniał te myśli w kazaniu na Jasnej Górze 26. sierpnia 1953 roku, miesiąc przed aresztowaniem:
„Naród polski krzepi się (…), obmywa się we łzach pokuty i radości i wraca do zwykłej pracy, świadomy, że na Jasnej Górze jest Pani i Matka, która czuwa nad jego duchem i jest jego obroną”
Odtąd wszystkie ważniejsze moje sprawy działy się w dzień Matki Bożej.
8. grudnia 1953 roku kardynał Stefan Wyszyński dokonał aktu osobistego oddania w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Własne przekonanie o mocy wstawiennictwa Maryi wprowadził później do całej posługi duszpasterskiej. Słowa medytacji zapisane przez Księdza Prymasa w więziennych rozważaniach nabożeństwa Drogi Krzyżowej pokazują, jak głęboko człowiek może związać się z Maryją:
„Wszystkiego można się wyzbyć, ale nie Matki Boga. Wszak jestem Jej własnością, którą sam rządzić się nie mogę” [Stefan Kardynał Wyszyński, Via Crucis. Szkice więzienne].

Dlaczego rekolekcje na podstawie Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny?

Home

Litania obecnie odmawiana w Kościele zawiera  wezwania do Serca Maryi. Dlatego program rekolekcji opiera się na 55 wezwaniach z litanii loretańskiej, na podstawie których są opracowane medytacje, przybliżające każdego dnia uczestnika do zgłębiania kolejnych tajemnicy Serca Maryi, co determinuje do głębszego życia apostolstwem Litanii Loretańskiej po uroczystym zawierzeniu. Program podzielony został na 8 tygodni, w których wprowadzamy uczestnika w Serce Eucharystii.

PLAN REKOLEKCJI

PODCAST #1 SERCE MATKI

Święta Maryjo,
módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami,
módl się za nami.

1. TYDZIEŃ

PODCAST #2 SERCE OTWARTE – OBRZĘDY WSTĘPNE

Wielbi dusza Moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Matko Chrystusowa,
módl się za nami.

Matko Kościoła,
módl się za nami.

Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.

Matko Łaski Bożej,
módl się za nami.

Matko nadziei,
módl się za nami.

Matko nieskalana,
módl się za nami.

Matko najczystsza,
módl się za nami.

2. TYDZIEŃ

PODCAST #3 SERCE SŁUCHAJĄCE – LITURGIA SŁOWA

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego Imię jest święte.

Matko dziewicza,
módl się za nami.

Matko nienaruszona,
módl się za nami.

Matko najmilsza,
módl się za nami.

Matko przedziwna,
módl się za nami.

Matko dobrej rady,
módl się za nami.

Matko Stworzyciela,
módl się za nami.

Matko Zbawiciela,
módl się za nami.

3. TYDZIEŃ

PODCAST #4 SERCE OFIARNE – PRZYGOTOWANIE DARÓW

Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

Panno roztropna,
módl się za nami.

Panno czcigodna,
módl się za nami.

Panno wsławiona,
módl się za nami.

Panno można,
módl się za nami.

Panno łaskawa,
módl się za nami.

Panno wierna,
módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości,
módl się za nami.

4. TYDZIEŃ

PODCAST #5 SERCE PRZEMIENIONE – PRZEISTOCZENIE

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Stolico mądrości,
módl się za nami.

Przyczyno naszej radości,
módl się za nami.

Przybytku Ducha  Świętego,
módl się za nami.

Przybytku chwalebny,
módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności,
módl się za nami.

Różo duchowna,
módl się za nami.

Wieżo Dawidowa,
módl się za nami

5. TYDZIEŃ

PODCAST #6 SERCE ZJEDNOCZONE – KOMUNIA ŚWIĘTA

Strącił Władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Wieżo z kości słoniowej,
módl się za nami.

Domie Złoty,
módl się za nami.

Arko przymierza,
módl się za nami.

Bramo niebieska,
módl się za nami.

Gwiazdo zaranna,
módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,
módl się za nami.

Ucieczko grzesznych,
módl się za nami.

6. TYDZIEŃ

PODCAST #7 – SERCE UWIELBIENIA – UWIELBIENIE

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Pomocy Migrantów,
módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych,
módl się za nami.

Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.

Królowo Aniołów,
módl się za nami.

Królowo Patriarchów,
módl się za nami.

Królowo Proroków,
módl się za nami.

Królowo Apostołów,
módl się za nami.

7. TYDZIEŃ

PODCAST #8 – SERCE POSŁANE –  OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Królowo Męczenników,
módl się za nami.

Królowo Wyznawców,
módl się za nami.

Królowo Dziewic,
módl się za nami.

Królowo Wszystkich Świętych,
módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
módl się za nami.

Królowo wniebowzięta,
módl się za nami.

Królowo różańca świętego,
módl się za nami.

8. TYDZIEŃ

PODCAST #9- SERCE KRÓLEWSKIE

Królowo rodziny,
módl się za nami.

Królowo pokoju,
módl się za nami.

Królowo Polski,
módl się za nami.

ZAWIERZENIE – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

PROWADZĄCY:

ks. Mateusz Dudkiewicz

W roku 2007 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. Obecnie wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej. W wolnych chwilach rozwija swoje liczne zainteresowania sportowe: hokej, narciarstwo, żeglarstwo, ale to jedynie cześć jego “uzależnień”. Człowiek tysiąca pomysłów, który zwykł powtarzać za św. Janem Bosko “odpoczniemy w niebie”.

Home

Marek Zaremba

Dyplomowany dietoterapeuta i specjalista medycyny komórkowej oraz terapeuta I stopnia medycyny św. Hildegardy. Autor wielu książek o zdrowym odżywianiu np. ,,Jaglany detoks” oraz bloga gotujzdrowo.com. Prowadzi turnusy postu jaglanego połączonego z rekolekcjami i wspólnym gotowaniem! Zwykł powtarzać za św. Franciszkiem „Zachwyt nad przyrodą i jedzeniem jest wspaniały, ale nigdy nie możemy zapomnieć od Kogo to wszystko pochodzi”

Home

WESPRZYJ NAS

Jeśli chcesz wspomóc nasze dzieło w dalszym rozwoju możesz wesprzeć nas wpłacając dobrowolne kwoty na konto Fundacji LUCE, w tytule wpisując:
Darowizna Serce Matki.

GŁÓWNY PARTNER REKOLEKCJI

ORGANIZATORZY

Home

Fundacja LUCE zajmuje się głównie wychowaniem, profilaktyką wychowawczą i edukacją przez sport. Ponadto wspiera projekty rekolekcyjne i ewangelizacyjne, integrujące lokalne społeczności w duchu chrześcijańskiej antropologii i lokalnego patriotyzmu. Prowadzi obiekt sportowo – rekreacyjno – konferencyjny LUCE Arena, który umożliwia jej prowadzenie działań w zakresie swoich zainteresowań.

Home

Fundacja Gratia Plena utworzona z silnej potrzeby serca. Połączyło nas mocne pragnienie szerzenia kultury Maryjnej. Pokazania innym, że czas z nią spędzony jest niczym spotkanie z najlepszą przyjaciółką. Rozmowa z Matką, która uczy nas bezgranicznej miłości, pokory, bezinteresowności i czystej radości. Jest to styl życia, który pozwala poczuć jego pełnię w każdym aspekcie. Znajdziesz tutaj wspólnotę, modlitewne wsparcie, wartościowe treści i smaczny katolicki content.

PATRONI MEDIALNI