2. Dzień 14. października 2020

Święta Maryjo, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać.” (Łk 11, 42)

Ks. Mateusz:
Maryja – najdroższe imię. Wymawiano je różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariame… Spośród kilkudziesięciu znaczeń najczęściej wymienia się: „Mój Pan jest wielki”.
Litania Loretańska jest tak zbudowana, że w pierwszej części wezwania – doksologicznej – uwielbiamy wielkość Boga poprzez różne imiona Maryi. W drugiej części – oracyjnej – powtarzamy: „módl się za nami”.
Maryja jest święta, bo jest blisko Boga po trzykroć Świętego – od niepokalanego poczęcia aż do wniebowzięcia – „pełna łaski”!
Uczmy się od Maryi współpracy z Bożą łaską – prawdziwej „sprawiedliwości i miłości Bożej”!

Marek:
Niektórzy ludzie tak nisko cenią swoją wiarę katolicką i tak mało czynią aby jej strzec, że tracą ją przy pierwszej lepszej prowokacji. Mogą uważać się za katolików, lecz w rzeczywistości są jak ziarna, które padły między ciernie.
Ignorując obowiązek poszukiwania Prawdy dajemy się zwodzić fałszywym ideologiom.
Karmimy się – świadomie lub nie – błędami, deformując Boże miłosierdzie, żyjąc często w przekonaniu, że będziemy usprawiedliwieni.
Dlatego Apostoł Paweł przestrzega nas słowami: „Także spośród was powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dz 20, 30)
Czy karmię swoje serce prawdą o Bożej miłości, sprawiedliwości i zbawieniu?

Św. Jan Paweł II: „Spoglądać na Maryję – oznacza zawsze widzieć swoje odbicie we wzorze, który dał nam sam Bóg dla naszego wyniesienia i uświęcenia.” (Watykan, 8 września 1980 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Kapłani muszą wszczepiać w Naród przekonanie, że żyć po katolicku to znaczy żyć w łasce uświęcającej. Musimy zerwać z tym swoistym „laicyzmem narodowej katolickości”, w której wszystko na ze-wnątrz w słowach i gestach jest „katolickie”, tylko w sercach i umysłach jest całe piekło dantejskie.” (Komańcza, wrzesień 1956 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Ustaw sobie tapetę w telefonie/tablecie/komputerze z ikoną Matki Bożej.