15. Dzień 27. października 2020 -NMP Cudownego Medalika

Matko przedziwna, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».” (Łk 13, 18-20)

Ks. Mateusz:
Matka przedziwna.
Maryja jest Córką Boga Ojca, Matką wcielonego Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego – przedziwna tajemnica Bożej łaski.
Słuchające Serce Maryi uczy nas jak żyć Słowem Bożym i ufnie wypełniać swoje powołanie. Prowadzi do miłości Ojca wskazując na Syna, który działa wciąż na nowo w mocy Ducha Świętego.
Królestwo Boże rozrasta się dynamicznie mimo iż rozpoczyna się od drobnego ziarnka gorczycy – pokornego „fiat”. Bóg czyni „wielkie rzeczy”, gdy naśladujemy Maryjne – „niech mi się stanie” – nawet w drobnych sytuacjach naszego życia.

Marek:
Maryja jest zawsze w awangardzie ludzkości. Zapowiedziana jako Niewiasta, która zwycięży Szatana, jako Dziewica, która pocznie Syna Bożego. To Ona staje się pierwszą osobą od upadku Ewy, mającą wyjątkowego i niepowtarzalnego rodzaju związek z Bogiem.
Ona niańczy Chrystusa-niemowlę w Betlejem. Ona współcierpi z Chrystusem w Jerozolimie.
Teraz, przez swoje wniebowzięcie kroczy przodem wraz ze Swoim Synem, który przygotował nam miejsce w Raju. Uczestniczy w chwale swego Syna, panuje z Nim, opiekuje się wspólnotą Kościoła w ciągu dziejów i wstawia się za nami u Niego.
Czy moje serce tęskni za Królestwem Niebieskim?

Św. Jan Paweł II: „Gdy rozważamy głębię wiary Maryi, bardzo pomaga nam w tym ewangeliczny opis wesela w Kanie. Kiedy zabrakło wina, Maryja mogła szukać jakiegoś czysto ludzkiego wyjścia z tej sytuacji, a przecież bez wahania zwraca się do Jezusa: «Nie mają już wina» (J 2, 3).”(Maryja – wzór wiary, Audiencja generalna, 6 maja 1998, nr 2).

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Bóg tworzy ideał, z pomocą którego będzie teraz oddziaływać na człowieka. Ten Ideał wyglada tak, jak wyśpiewujemy w nieszporach przed Niepokalanym Poczęciem: „Wszystka piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie masz w Tobie. Nawet szaty Twoje jasne są jak śnieg, a oblicze Twoje jak słońce!” Człowiek musiał mieć taki ideał, by mógł uwierzyć, że straszliwy koszmar życia ludzkiego nie jest zjawiskiem trwałym.” (War-szawa 1960 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Które Słowo Boże było najbardziej poruszające dla Ciebie w ostatnich dniach?