16. Dzień 28. października 2020

Matko dobrej rady, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.” (Łk 6, 12)

Ks. Mateusz:
Matka dobrej rady.
Najlepszą radą jaką wypowiedziała Maryja w Piśmie Świętym są słowa z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokol-wiek wam powie”.
Aby robić to, co mówi Jezus, trzeba Go stale poznawać i wsłuchiwać w Jego Słowo. Parafrazując słowa św. Hieronima możemy powiedzieć: „znajomość Pisma Świętego jest znajomością Chrystusa”.
Korzystajmy z dobrej rady naszej Matki i czytajmy codziennie Słowo Boże. W ten sposób poznajemy naszego Pana i Zbawiciela.
Niech teksty Liturgii Słowa będą dla nas prawdziwymi „słowami życia”.

Marek:
Przyjaźń wobec siebie rodzi wielką potrzebę refleksji nad tym, kim jestem i kim chciałbym być.
Na modlitwie poznajemy siebie i jednocześnie odkrywamy działanie Boga w naszym życiu.
Czasem doznajemy smutku z powodu naszych upadków, których doświadczamy, ale zarazem radości z ciągłej obecności życzliwych nam ludzi i Bożej miłości.
Modlitwa uczy pokory względem siebie, pozwala również z pewną dumą i odwagą patrzeć w przyszłość, ponieważ wierzę, że Bóg i ludzie chcą mi pomóc w dojrzewaniu do mądrości.
Maryja jako Matka dobrej rady przypomina nam, że regularna modlitwa jest skutecznym lekiem, który chroni nasze serce przed utratą sensu życia oraz pychą umysłu. Dlatego stale nam przypomina: Odmawiajcie różaniec codziennie!
Czy wiem, że lekarstwo działa kiedy się je zażywa?

Św. Jan Paweł II: „Bez Maryi Ewangelia staje się bezcielesna i bezkształtna, przemienia się w ideologię, w duchowy racjonalizm” (Watykan, 8 września 1993).

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Podobnie jak Maryja wykonuje swe posłannictwo macierzyńskie w sposób duchowy w stosunku do wyznawców swego Syna całej ludzkości, czyli Ludu Bożego, tak i kobieta, każda kobieta, powołana jest do macierzyństwa w życiu rodzinnym, zakonnym czy w apostolstwie.” (Warszawa 1967 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj czytanie i rozważania Słowa Bożego – warto oprócz codziennej liturgii Słowa „z dnia” czytać także poszczególne księgi z Biblii – np. Ewangelię św. Łukasza – codziennie 5-10 minut?