APOSTOLSTWO

APOSTOLSTWO

Matka Boża ukazała w Fatimie swoje Niepokalane Serce proszące o pocieszenie, wskazując jednocześnie drogę ocalenia dla grzeszników oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. W wielu miejscach w Polsce i na świecie jednoczymy się już we wspólnej modlitwie wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Czy jednak nasza odpowiedź na wezwanie Fatimskiej Pani jest wystarczająca? Czy nasze zawierzenie jest pełne, całkowite, czyste i wierne? Czy jestem prawdziwym apostołem Niepokalanego Serca Matki?

Matka Boża podczas drugiego objawienia, 13. czerwca 1917 r., powiedziała Łucji: „Pan Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana. Pragnie ustanowić na świecie kult mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”.

13 lipca Maryja poleciła: „Umartwiajcie się za grzeszników i powtarzajcie ciągle, a szczególnie w chwili, kiedy dokonujecie ofiary: Jezu to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Wniosek jest jednoznaczny. Należy mówić o ścisłym powiązaniu kultu Serca Jezusa i Maryi. Obydwa te nabożeństwa są, według orędzia fatimskiego, nierozdzielne. Świadczy o tym również modlitwa do Trójcy Świętej, jakiej nauczył dzieci fatimskie Anioł: „Trójco Przenajświętsza Ojcze, Synu i Duchu Święty (…) i przez zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę cię o nawrócenie biednych grzeszników”.

Dlatego nasze projekty rekolekcyjne www.dwaserca.eu oraz www.sercematki.eu, otwierają nie tylko drogę do zawierzenia się Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi lecz wzajemnie się przenikają, stanowiąc integralną całość apostolskiej misji fatimskiej i zbawczej drogi każdego człowieka. Do istoty orędzia fatimskiego należy wezwanie do miłości i wynagradzania Sercu Maryi i równocześnie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, co stanowi integralną część apostolstwa, czyli świadczenia poprzez życie tymi treściami na co dzień oraz wypełnianie ich całym sercem!