45. Dzień 26. listopada 2020

Królowo Proroków, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie»” (Łk 21, 27-28)

Ks. Mateusz:
Królowa Proroków.
Prorok to człowiek wybrany przez Boga do przekazania Jego woli ludowi Bożemu – wzywa do nawrócenia, odrzucenia grzechu i wiary w Jedynego Boga. Ostateczną misją proroka była zapowiedź Króla Proroków – Mesjasza.
Maryja jest Królową Proroków, ponieważ to w Niej Bóg wypełnił obietnicę, którą zapowiadali Prorocy. Sama stała się Prorokinią uwielbiając Boga w „wielkich rzeczach, które czyni Wszechmocny – Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją” (por. Łk 1, 49-50).
Niech nasz życie będzie na wzór Serca Matki – Królowej Proroków – znakiem i wezwaniem dla innych do wiary w Jedynego Boga – bogatego w miłosierdzie!

Marek:
Zbawienie duszy to sprawa wielkiej wagi. Współczesny świat odrzuca Boga i często nie zdaje sobie sprawy, jakie mogą być tego konsekwencje. Szczęśliwe życie chrześcijanina jest sumą naszych codziennych wyborów. Pytajmy więc siebie, co robię dla Kościoła każdego dnia, a nie co Kościół może zrobić dla mnie. Wyłącznie krytykując tracimy bowiem owoce wzajemnej miłości, których oczekuje nasz Pan, a tylko te mogą tak naprawdę przyczynić się do naszego wzrostu, zamieniając nasz Kościół w pełen harmonii, piękna i miłości kwitnący ogród.
Maryja uczy nas postawy wierności i posłuszeństwa Kościołowi. Wzmacnia poczucie prawdziwej troski o Mistyczne Ciało naszego Pana. Odtąd, nie oceniam już i nie krytykuję współbraci w wierze czy kapłanów, tylko podejmuję regularną modlitwę i pokutę. Czy Jezus jest faktycznie moim Panem i Zbawicielem?

Św. Jan Paweł II: „Jest w Ewangelii zdanie, w którym Maryja ukazuje się w całej pełni jako nasza Nauczycielka. Jest to zdanie wypowiedziane przez Nią w czasie uczty weselnej w Kanie Galilejskiej. Powiedziawszy do Syna: „Wina nie mają”, zwróciła się następnie do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Właśnie te słowa (…); zawierają one bardzo ważne przesłanie skierowane do wszystkich ludzi, w każdej epoce. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie…” – znaczy: słuchajcie Jezusa, mojego Syna, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu, Uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia.” (Orędzie do młodzieży całego świata z okazji III Światowego Dnia Młodzieży, 13.12.1987 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Widzimy Cię, Matko, w codziennej trosce obok Twego świętego Oblubieńca, widzimy, jak chleb przygotowujesz, który żywić będzie samego Boga. Wydobywasz go z trudu i znojnej pracy Józefa. Widzimy Cię w niełatwej posłudze, gdy troszczysz się o ludzkie sprawy. Ty, Królowa Matka, umiesz dzielić chleb i upominać się o odrobinę wina dla stroskanych oblubieńców. Umiesz utkać szatę całodzienną Dziecięciu Twojemu, tak by jej nawet łotry pod Krzyżem rozedrzeć nie zdołały.” (Jasna Góra, 1961 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.