57. Dzień 8. grudnia 2020

ZAWIERZENIE – Niepokalane Poczęcie NMP

Słowo Życia:
„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28)

8 Grudnia 1953 Kardynał Stefan Wyszyński, dokonał (poniższego) Aktu Osobistego Oddania się Matce Bożej.

Podczas Eucharystii zawierz całe swoje życie Bogu przez Serce Matki tymi lub innymi słowami.

„Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej (apostol-skiej) dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo! Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.”

 

Dziękujemy za udział w Rekolekcjach Zawierzenia!
Jeśli chcesz podzielić się świadectwem Bożego działania w tym czasie a przez to umacniać wiarę innych to napisz na sercematki.eu@gmail.com.
Jeśli chcesz wspomóc nasze dzieło w dalszym rozwoju możesz dokonać tego poprzez wpłatę dobrowolnej kwoty na konto Fundacji LUCE, w tytule wpisując: Darowizna Serce Matki.
Numer konta: ING BANK ŚLĄSKI S.A.73 1050 1070 1000 0090 3046 5125.

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Na odwrocie obrazka, który otrzymałaś/eś w kościele napisz swój osobisty akt zawierzenia Bogu przez Serce Matki.