56. Dzień 7. grudnia 2020

Królowo Polski, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj»..” (Łk 5, 26)

Ks. Mateusz:
Królowa Polski.
„Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!” – Królowo Polski, módl się za nami – powtarzały pokolenia Polaków przez wieki obierając Maryję za Królową Polski.
Powtarzamy i my za kardynałem Wyszyńskim rokrocznie Jasnogórskie Śluby Narody Polskiego.
Módlmy się za naszą Ojczyznę słowami Jana Pawła II powierzając ją Królewskiemu Sercu Matki: „całą sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej miłości Polaków oddaję Tobie, a Ty czuwaj nad nimi, czuwaj po macierzyńsku, nawet kiedy Ci się wymykają, ścigaj ich, prowadź na właściwe drogi, ucz, gdzie jest prawda, żeby wszyscy fałszywi prorocy, których nie brak, z Tobą nie poradzili. Nie poradzili Szwedzi, nie poradzą inni.”[1]


[1] Łomża, 4.06.1991 r.

Marek:
Nowa ewangelizacja w istocie jest zawsze wielkim wezwaniem do nawrócenia, o czym stale przypominają nam słowa Jana Chrzciciela: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). My jednak najwięcej czasu poświęcamy obecnie na śledzenie zła u drugiego człowieka! Tymczasem nasz Pan podnosi pułap miłość wręcz do „nieskończoności” – dając nam przykazanie: „Kochajcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą”. Maryja uczy nas, że kiedy pragniemy skutecznie walczyć ze złem, które nas otacza, najpierw sami musimy poprzez modlitwę, post i pokutę zmieniać nasz dotychczasowy sposób myślenia i działania, tak aby w pełni pozwolić Bogu, by wszedł i uczynił swoje mieszkanie w naszym sercu i życiu. Czy karmię moje serce takim przekonaniem?

Św. Jan Paweł II: „Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. (…) Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów. (Rozważanie podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze, 17.06.1999 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Oddajemy Ci wielki świat ludzi pozbawionych miłości i łaski uświęcającej. Ucieczko grzesznych, one miłosierne oczy Twoje ku nim obróć! Dołączamy się do tej rzeszy najbiedniejszych, bo sami nie jesteśmy bez win i słabości, tym więcej rozumiemy dolę ludzi, którzy stale żyją w grzechu. Spraw, Matko, aby i w tych duszach zwyciężyła wielka miłość.” (Jasna Góra 1960 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Roratach.