39. Dzień 20. listopada 2020

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców»” (Łk 19, 46)

Ks. Mateusz:
Ucieczka grzesznych.
„Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko… od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wyba-wiać…” Niepokalana Matka – „pełna łaski” – jest dla nas wzorem jak uciekać od grzechu i żyć w łasce wypełniając wolę Bożą.
Ciemność jest brakiem światła. Maryja zjednoczona ze Swoim Synem była pełna Boskiego Światła. Obrzęd Komunii Świętej to czas, w którym jednoczymy się z Bogiem. Im bliżej Boga jesteśmy, tym więcej Światła w nas i wokół nas.
Uczmy się od Maryi jak jednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej, być blisko Boga i stawać się Jego światłem dla innych.

Marek:
Współczesność rezygnuje z przekazywania nauki o mądrości Stwórcy. Nie pytamy, co Bóg ma do powiedzenia w kwestii egzystencji, moralności czy na temat płci, wystarczają nam wątpliwej jakości ludzkie przekonania czy wręcz demoniczne ideologie. A wszystko dlatego, by nie naruszyć spokoju sumienia „konsumenta szczęścia”, nie zmusić go do myślenia nad swoimi wyborami i preferowanymi stylami życia, by się źle nie poczuł.
Maryja jest nauczycielką dobrego życia, które usprawiedliwiają dobre czyny. Jest zdolna przywrócić odwagę temu, kto osłabł lub stracił chęć do życia, bo widząc wokół panoszące się zło nie potrafi już myśleć, że coś może się zmienić na lepsze. Czy wspieram moje serca taką ufnością?

Św. Jan Paweł II: „W rzymskich katakumbach św. Pryscylli możemy podziwiać pierwszy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, a św. Justyn i św. Ireneusz mówią o Maryi jako o nowej Ewie, której wiara i posłuszeństwo naprawiają niewierność i nieposłuszeństwo pierwszej niewiasty. Zdaniem biskupa Lyonu nie wystarczyło, ażeby Adam był odkupiony w Chrystusie, lecz <<było rzeczą słuszną i konieczną, by Ewa została odnowiona w Maryi>> (Dem., 33).” (Kult błogosławionej Dziewicy Katecheza podczas audiencji generalnej, 15.10.1997)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Stała ona pod krzyżem i czuwała nad losami powierzonego sobie Syna Bożego. Oczyma swoimi patrzyła na sprawiedliwe dłonie Boga Wszechmogącego, Swym spojrzeniem zniewalała, aby w tych dłoniach zwyciężyło miłosierdzie nad sprawiedliwością. Oczy Matki Miłosierdzia sprawiły, że Syn Człowieczy ocalał przed sprawiedliwością Boga w dłoniach Matki”. (Warszawa 1961 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.