40. Dzień 21. listopada 2020

Pomocy migrantów, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”(Łk 20, 38)

Ks. Mateusz:
Pomoc migrantów.
Różne są powody migracji. Wspólna jest tęsknota – za domem, bezpieczeństwem, spokojem.
Maryja zna i rozumie te tęsknoty: uciekała z Jezusem i Józefem do Egiptu, trzydzieści lat współtworzyła dom w Nazare-cie, po śmierci Jezusa stała się Matką dla rodzącego się Kościoła…
Niezależnie od tego, gdzie i dlaczego przemieszczamy się na ziemi Wniebowzięta Pani wskazuje na Chrystusa, który obiecał: „w domu Ojcu mego jest mieszkań wiele”(J 14,2). Uczeń Pana nigdy nie jest sierotą ani bezdomnym – mamy Ojca w niebie i mamy dom! To najgłębsza nadzieja chrześcijan. Maryja spiesząc z pomocą do Elżbiety dała nam dwie lekcje: uwielbienia i konkretnej pomocy.
Prośmy Maryję – Pomoc migrantów – abyśmy – świadomi posiadania „domu w niebie” – uwielbiali Boga oraz pomagali – mądrze i konkretnie – tym, którzy migrują.

Marek:
Przesadne dbanie o ciało i pieniądze, które wydajemy w nadmiarze na nasycenie pragnień cielesnych, nie pomogą nam wzrastać w prawdziwej miłości. Bardziej owocne jest bowiem zaangażowanie w dzieła miłosierdzia. Nasz Pan mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Wypełnią się wtedy piękne i prorockie słowa Matki Bożej wypowiedziane w hymnie Magnificat: „Głodnych syci dobrami, a bogatych odprawia z niczym” (Łk 1, 53).
Maryja ucz nas, że miłosierdzie staje się rdzeniem ludzkiego życia, prawem i obowiązkiem wtedy, gdy człowiek w pełni zrozumie, że mamy nie tylko prawo do miłosierdzia, ale też mamy powinność świadczenia miłosierdzia innym. Czy karmię moje serce takim przekonaniem?

Św. Jan Paweł II: „Ewangelia przypomina nam, że Ona „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Tak było w Betlejem, tak było na Golgocie u stóp krzyża, tak było w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty zstąpił do wieczernika. I tak jest też dzisiaj. Matka Boga i ludzi zachowuje i rozważa w swym sercu wszystkie wielkie i trudne problemy ludzkości. Alma Redemptoris Mater idzie razem z nami i z macierzyńską czułością prowadzi nas ku przyszłości. W ten sposób pomaga ludzkości przekraczać „progi” kolejnych lat, stuleci, tysiącleci, podtrzymując jej nadzieję pokładaną w Tym, który jest Panem dziejów.” (Homilia: Do Niego należy czas i wieczność, 1.01.1999 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Pomimo haseł demokracji i sprawiedliwości, nadal udręka ekonomiczna, społeczna i polityczna gnębi człowieka współczesnego i spędza sen z oczu milionów ludzi. A czyż nie możemy mówić i o niewoli nałogów, wad społecznych, obciążeń dziedzicznych, które ciągniemy wiekami naszej przeszłości narodowej, tak znie-kształconymi przez niewolę polityczną? To słowo może nas więc słusznie trwożyć i lękać, a jednak żyjemy w niewoli, i to wielostronnej niewoli, a już najbardziej – w niewoli samych siebie.” (Jasna Góra 1965 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.