38. Dzień 19. listopada 2020

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. ”(Łk 19, 41-42)

Ks. Mateusz:
Uzdrowienie chorych.
Stabat Mater Dolorosa… – stała Matka Boleściwa obok krzyża ledwo żywa…
Serce Matki cierpiało ze Swym Boskim Synem.
Ta, która była zjednoczona z Ofiarą Chrystusa dzisiaj – jako Wniebowzięta Królowa nieba i ziemi – otacza czułą troską tych, którzy doświadczają bólu i cierpienia.
Eucharystia jest receptą na życie wieczne. Tylko Jezus jest skutecznym lekarstwem na śmierć – to On pokonał grzech i szatana. Na słowa kapłana rozdającego Komunię świętą „Ciało Chrystusa” odpowiadamy „amen” – nie się stanie, tak rzeczywiście jest.
Prośmy Maryję, by uczyła nas przyjmowania z wiarą Ciała Pańskiego i jak najczęstszego korzystania z Eucharystii, która daje życie.

Marek:
Wszyscy pragną być zdrowi, ale niewielu z nas wybiera zdrowe życie.
To, jak postępujemy z naszym ciałem, nadaje ton całemu życiu. Zdrowie fizyczne wpływa bowiem na zdrowie umysłowe, duchowe, emocjonalne, na relacje z ludźmi. Bycie zdrowym wymaga jednak czegoś więcej niż tylko pragnienia – wymaga decyzji.
Nasze życie jest bowiem we władzy przyzwyczajeń. Kształtujemy je, a potem one kształtują nas. Początek zmiany w kierunku zdrowia zaczyna się w sercu! Dlatego czytamy w Księdze Przysłów: „Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki”.
Maryja uczy nas, że jeśli nie trzymamy się naszych dobrych postanowień, to dlatego, że nie polegamy na Bogu, który wie, co nami powoduje – co dodaje nam energii, co nas męczy, co jest powodem naszego cierpienia. Czy ufam Bogu i zdaje się we wszystkim na Jego pomoc?

Św. Jan Paweł II: „Wszystkich ludzi chorych i cierpiących powierzam Najświętszej Maryi Pannie, Salus infirmorum. Oby dzięki Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu każdy człowiek mógł przeżyć umacniające doświadczenie Bożej miłości, która rozjaśnia światłem nadziei nawet noc cierpienia.” (Bóg i cierpienie – Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 8.02.1998)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „My nie możemy przegrać chwały Boga w Ojczyźnie naszej! Tego ani Bóg, ani pokolenia następne, które idą za nami, na pewno by nam nie przebaczyły. I na pewno historia Polski w drugim tysiącleciu obciążyłaby nas straszliwą odpowiedzialnością, gdybyśmy na progu Tysiąclecia przegrali wiarę: wiarę naszą, wiarę ludu naszego, wiarę Kościoła świętego. Uciekamy się więc do Tej, którą chwalą za Jej wiarę: „Błogosławionaś Maryjo, żeś uwierzyła!” (Warszawa 1961 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.