48. Dzień 29. listopada 2020

Królowo wyznawców, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!” (Mk 13, 37)

Ks. Mateusz:
Królowa Wyznawców.
Wyznawcami określano tych, którzy całym życiem świadczyli o Chrystusie i zmarli śmiercią naturalną. Wyznawcy to ci, którzy niejednokrotnie znosili obelgi, zniewagi i przetrwali prześladowania.
Umiłowany uczeń Jan przekonuje: ”Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1 J 4, 15). Maryja jest Królową Wyznawców, ponieważ jako pierwsza całą Sobą świadczyła o Chrystusie.
Na zakończenie Eucharystii słyszymy słowa kapłana: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Jesteśmy posłani do wyznawania Jezusa w naszych środowiskach i w miejscach pracy.
Uczmy się od Maryi – Królowej Wyznawców – świadczenia o Ewangelii Jezusa całym naszym życiem.

Marek:
Ewangelizacja to ciągła „akcja ratunkowa”, ponieważ życie wieczne każdego człowieka nie jest zapisane w gwiazdach! W tej drodze potrzeba nie lada odwagi oraz deklaracji! Jednak wielu współczesnych wyznawców odczuwa lęk przed deklarowaniem tego, co jest cząstką ich tożsamości osobistej. Chętniej skupiają się na tożsamości ogólnej. Narzekają, ubolewają na systemy, łatwo obwiniają innych za błędy, lecz milkną, kiedy dotyczy to osobistych wyborów, jasnych deklaracji, czy wierności w ich dochowaniu.
Maryja uczy nas, że nie można podążać bezrefleksyjnie za zmianami, które proponuje nam świat. Najważniejsze, aby czujnie i umiejętnie bronić, tego co wartościowe i niezbędne, do wyrażenia swojej wiary w twórczą obecność Boga, w życiu społecznym, kulturowym i dziele zbawienia. Czy jestem otwarty do przyjęcia takiej postawy czuwania i działania?

Św. Jan Paweł II: „Maryja jest dla was wzorem otwarcia się na dar Boży i przyjęcia łaski przez człowieka, wzorem całkowitego oddania się Bogu nade wszystko umiłowanemu. Na Boży dar odpowiedziała posłuszeństwem wiary, którym naznaczone było całe Jej życie. Na co dzień obcowała z niewypowiedzianą tajemnicą Syna Bożego, nie tylko w życiu ukrytym Jezusa, gdy wraz z Józefem przy Nim trwała, ale również w decydujących chwilach publicznej działalności, a zwłaszcza na Kalwarii, gdy pod krzyżem była najgłębiej z Nim zjednoczona w cierpieniu i uwielbieniu Boga.”(Orędzie papieskie do osób konsekrowanych, Jasna Góra, 4 czerwca 1997 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Będziemy Ci ślubowali, bo widzimy, że gdy tak wiele zmienia się na świecie, to co się poczęło jako słodki Owoc Żywota Twojego – jedynie trwa. Chrystus nie umiera! Stoi Jego Krzyż, przepowiadana jest Ewangelia, kapłani wciąż spełniają Chrystusowe posłannictwo: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Pasterze nie zawodzą. Rodzina, zmagając się z największymi trudnościami, nadal broni życia Narodu, a natchnienie do miłości i sprawiedliwości społecznej ciągle płynie z najwspanialszego Manifestu Bożego – z Ewangelii Chrystusowej.”(Jasna Góra 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.