7. Dzień 19. października 2020

Matko miłosierdzia, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmia-rze, to życie jego nie zależy od jego mienia.” (Łk 12, 15)

Ks. Mateusz:
Matka Miłosierdzia.
„Maryja jest «Matką miłosierdzia», ponieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje serce przepełnio-ne miłością. (…) U stóp krzyża Maryja stała się Matką uczniów Chrystusa, Matką Kościoła i całej ludzkości, stała się Mater Misericordiae.”
W Niepokalanym Sercu Matki doświadczamy współczucia, które Bóg okazał człowiekowi poprzez wydarzenie Jezusa Chrystusa.
Maryja uczy nas każdego dnia modlić się z wiarą: „Jezu ufam Tobie”.
To Ona pomaga nam gromadzić się jako Kościół na Eucharystii, która jest Ucztą Miłosierdzia.

Marek:
Człowiek prawdziwie zjednoczony z Maryją jest życzliwy ludziom. Nie może nie być życzliwy, gdyż widzi wszystko przez Serce Matki – patrzy oczami najpokorniejszej z Niewiast.
Taki człowiek nie musi osądzać, ale potrafi wynagradzać.
Dlatego misją maryjnego serca jest zawsze promieniować miłosierdziem na wzór swej ukochanej Matki.
Rezygnacja z oceny, czy krytyki sprawia, że nasze serce jest jak tafla czystej wody, w której może odbić się większy lub mniejszy fragment Nieba!
Egoizm stale wytycza nam granicę posiadania, bycie najmniejszym otwiera granicę pełnego przebaczenia.
Czy pozwalasz Bogu na dokonanie w Tobie takiej przemiany?

Św. Jan Paweł II: ”Moja siła od Jezusa, przez Ciebie Maryjo, przez twoje Serce, przez Twoje boleści, przez Twoje łzy, przez Twoją miłość.” (Kraków, 9 czerwca 1979 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Olśnieni cudem miłości, mocy, bezmiaru miłosierdzia, głębi bogactw mądrości Bożej, z oczyma lśniącymi łzą radości, z sercem wypełnionym wdzięcznością, przystąpmy do przybytku chwały, gdzie mieszka Maryja pośród swego ludu (…) Uczmy się mądrości życia wieków minionych, umacniajmy się mężnie sobie poczynając, pokrzepiajmy ducha, wszak długa jeszcze czeka nas droga.” (Lublin, 1946 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia.