55. Dzień 6. grudnia 2020

Królowo pokoju, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.” (Mk 1, 8)

Ks. Mateusz:
Królowa pokoju.
Prawdziwy pokój nie jest zwykłym brakiem wojny.
Maryja wydała na świat Zbawiciela, którego prorok Izajasza nazywa „Księciem Pokoju” (Iz 9,5). Królestwo pokoju możliwe jest tam, gdzie wybiera się Jezusa na Króla i przyznaje się Mu należne pierwsze miejsce.
Królewskie Serce Maryi wskazuje na Chrystusa Zmartwychwstałego, który przychodzi z darem pokoju do Swoich uczniów. Zawierzenie siebie i całej rodziny Bogu przez Serce Matki rodzi pokój i czyni nas – w mocy Ducha Świętego – narzędziami pokoju i pojednania w świecie rozdartym przez podziały i niezgodę. Pokój globalny zależy od każdego z nas i rozpoczyna się od postawienia Chrystusa eucharystycznego w centrum naszego życia.

Marek:
Miłość osoby skoncentrowanej wyłącznie na sobie to uczucie ostatecznie bezwartościowe. Miłość zdrowa jest zawsze zakorzeniona w Bogu, jest odpowiedzią na Jego miłość, na szczery i bezinteresowny akt przebaczenia i pojednania. Każdy z nas potrzebuje nieustannego uzdrawiania miłości, ponieważ nasze zwątpienie w bezwarunkową miłość Boga wywołuje znaczące konsekwencje w relacjach z innymi ludźmi. Kiedy miłość się kończy, najczęściej obwiniamy bowiem drugą stronę, co rodzi pretensje i oskarżenia. Maryja uczy nas, że jeżeli pragniemy odczuwać trwały i prawdziwy pokój serca, powinniśmy oddać wszystko – bez wyjątku – w ręce Boga. Wszystko, co bowiem zatrzymujemy dla siebie nadal będzie napawać nas niepokojem. Czy karmię moje serce takim przekonaniem?

Św. Jan Paweł II: „Królową Pokoju, Królową Misji i Gwiazdę ewangelizacji prośmy o dar pokoju. Prośmy Ją o macierzyńską opiekę nad wszystkimi, którzy ofiarnie uczestniczą w głoszeniu imienia i orędzia Jezusa. Niech Ona wyjedna nam wiarę tak żywą i płomienną, abyśmy potrafili sprawić, że głoszenie prawdy Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, zabrzmi z nową mocą wśród ludzi naszej epoki.” (Homilia z okazji jubileuszowego Światowego Dnia Misyjnego, 22.10.2000 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Dzieje Kościoła, Najmilsze Dzieci, to są dzieje Boga piastowanego na ręku Matki Najświętszej. O Niej to mówi cudownie jedna antyfon brewiarzowych, iż Syn Człowieczy wykarmiony był mlekiem Jej piersi „z niebios napełnionej”. Jak cudowne jest zbliżenie ludzkiego i ziemskiego z Bożym w Maryi! Wszyscy czujemy się w Kościele katolickim niezwykle bezpiecznie i spokojnie właśnie dlatego, że w Kościele jest Maryja!” ( Warszawa 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Roratach.