12. Dzień 24. października 2020

Matko dziewicza, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Lecz on mu odpowiedział: <<Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć>>.” (Łk 13, 9)

Ks. Mateusz:
Matka dziewicza.
Jedyna taka – matka i dziewica. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.”
W drugim tygodniu naszych rekolekcji chcemy rozważać szczególnie znaczenie Liturgii Słowa podczas Mszy Świętej. Maryja jest dla nas wzorem „Serca słuchającego”. Na przykładzie Maryi doskonale widać jak słuchanie Bożego Słowa może owocować w życiu. Dziewica Maryja odpowiadając na Boże wezwanie „fiat – niech mi się stanie” stała się Matką wcielonego Syna Bożego. „A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.
Naśladujmy Maryję w słuchaniu Bożego Słowa i życiu Nim.

Marek:
Kiedy uważam, że to, kim jestem, co mnie dotyka, nieszczęścia, jakie na mnie spadają, to wina wyłącznie innych, świadomie lub nie zwalniam się z osobistej odpowiedzialności.
Rezygnuję dobrowolnie z pracy nad sobą i staję się wykonawcą decyzji ludzi obcych.
Nie interesują mnie odkrycia duchowego bogactwa, które w sobie noszę i nie szukam siły, aby zmienić swoje życie na lepsze.
Żyję wprawdzie, ale nie swoim życiem. Cieszę się, ale nie swoim szczęściem. Cierpię i martwię się, ale nie są to moje bóle czy moje pragnienia – tracę smak życia w Prawdzie.
Czy moje życie przynosi owoce dla Królestwa Bożego?

Św. Jan Paweł II: „Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat.” (Loreto, 19 VI 1993)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Kult Niepokalanej jet sprawą ostatnich czasów. Od początku chrześcijaństwa do późnych wieków dominowała w ołtarzach Matka – Dziewica, niosąca na swoich ramionach Dziecię. Ale jednocześnie jest to Kobieta „pełna łaski”. To przekonanie pokrywa się zresztą z wiarą pierwszych wieków chrześcijaństwa, choć dopiero dzisiaj mówimy, że jest Niepokalanym Poczęciem.” (Warszawa 1964 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zastanów się z czego składa się Liturgia Słowa.