14. Dzień 26. października 2020

Matko najmilsza, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.” (Łk 13, 12-13)

Ks. Mateusz:
Matka najmilsza.
Miły Bogu jest ten, kto słucha Jego Słowa. Maryja jest Bogu najmilsza, ponieważ jest najpilniejszą Słuchaczką Bożego Słowa.
Podczas zwiastowania Maryja słucha, rozważa, pyta… Nie oznacza to, że wszystko rozumie. Wręcz przeciwnie: Nawo-narodzony Jezus położony w żłobie, bo nie było miejsca w gospodzie, konieczność ucieczki do Egiptu – to nie wyglądało na „narodziny Mesjasza”. Jednak zaufała Bożemu Słowu i wypełniała Jego wolę. „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19).
Maryja – Matka najmilsza chce uczyć Swoje dzieci słuchania Słowa Bożego, rozważania, zadawania pytań oraz ufnego wypełniania woli Bożej mimo braku całkowitego zrozumienia.

Marek:
Nikt nie może nosić w sercu Boga, nie doznając wewnętrznej radości i czasem zewnętrznego smutku.
Miłość i smutek często idą bowiem w parze.
W miłości cielesnej ciało „konsumuje” duszę; w miłości duchowej dusza otula ciało.
Smutek tej pierwszej nigdy nie ulega zaspokojeniu, ten bowiem, kto pragnie wypić ocean miłości, będzie nieszczęśliwy, gdy do wypicia ma tylko filiżankę.
Maryja uczy nas, że miłość najmilsza Bogu zakłada odpowiedzialność.
Nie mamy się oszukiwać naciskami serca w próżnej nadziei na ucieczkę od obowiązków, wierności i ofiary dla ukochanej osoby.
Czy żyje w takim przekonaniu prawa wzajemnej miłości?

Św. Jan Paweł II: „Odnawiajcie w ciągu dnia waszą ufność i miłość, ażeby Maryja towarzyszyła wam w
codziennym życiu” (Funcjal, 12 maja 1991)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Jak to dobrze, że na Matkę Chrystusa została wybrana istota, której niezwykła litość i miękkie serce łatwo się wzruszało. Mnóstwo przecież na ziemi ludzi cierpiących, a Bogu potrzebny jest ktoś taki, kto będzie się łatwo wzruszał, do kogo można podejść blisko, kto wszystko zrozumie, niczym się nie zgorszy, niczego nie odtrąci i nie odepchnie.” (Warszawa 1960 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Rozważ fragment z Pisma Świętego: Zwiastowanie: Łk 1, 26-38