5. Dzień 17. października 2020

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.” (Łk 12, 8-9)

Ks. Mateusz:
Matka Chrystusowa.
Maryja wciąż wskazuje nam na Chrystusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”(J 2, 5).
Serce Matki nie skupia na sobie, ale zachęca do otwarcia serca na Bożą miłość.
Jej serce było otwarte na Boże działanie. Tym, co poszerza nasze serca jest uwielbienie na wzór Maryi.
Dlatego powtarzajmy często: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”.
Serce Matki chce wciąż prowadzić nas do Chrystusa – jedynego Pana i Zbawiciela.

Marek:
Błogosławiony oznacza szczęśliwy. Maryja posiada wszystko, co może uczynić nas naprawdę szczęśliwym. „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48)
Gdyby nasz Pan nie zamierzył, aby Jego Matce była oddawana cześć, kiedy On sam otrzymuje chwałę, nigdy by nie pozwolił, aby te prorocze słowa się spełniły. Trącałby ręce artystów stojących przy płótnach jej wizerunku, powstrzymywałby wargi poetów i unieruchamiał nasze palce przy odmawianiu Różańca.
Maryja wskazuje nam zawsze na Jezusa. Dzięki temu temu możemy odnaleźć pewną i właściwą drogę życia, aby pełni radosnej ufności być prawdziwym świadectwem miłosierdzia.
Czy jestem szczęśliwy kiedy staje się świadkiem Chrystusa?

Św. Jan Paweł II: „Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa.” (Rosarium Virginis Mariae, nr 10)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Sursum Corda!” – W górę serca! Pragniemy tak wołać do wszystkich dzieci Narodu, które żyją na polskiej ziemi i w rozproszeniu po całym świecie. „Sursum Corda!”. Podnieście się, otrząśnijcie z siebie smutki i zwątpienia, spojrzyjcie z dołów i mroków najrozmaitszych – w górę, w słońce Boże!” (Zakopane, 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Uwielbiaj Boga wraz z Maryją słowami „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”.