3. Dzień 15. października 2020

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.” (Łk 11, 52)

Ks. Mateusz:
Theotokos. Bogurodzica.
Maryja jest Matką Jezusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka – dlatego nazywamy Ją Bożą Rodzicielką.
Boże macierzyństwo Maryi jest charyzmatem – darmowym darem Ducha Świętego [1]
Od Maryi możemy uczyć się otwarcia na działanie Ducha Świętego i współpracy z Bożą łaską.
Ona pomaga nam w tym, aby Jezus rodził się w naszych sercach.
Święta Maryjo – Matko Boża – módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.


[1] Por. R. Laurentin, Nieznany Duch Święty, s. 8.

Marek:
Wielu ludzi usprawiedliwia swobodę seksualną i rozwody twierdząc, że miłość jest ze swej natury całkowicie wolna. Słowa, że miłość jest wolna, są słuszne, ale ich interpretacja może być często błędna. Nie jesteśmy bowiem tylko istotami stworzonymi przez Boga, ale uczestnikami Boskiej natury – świętej i czystej!
Bóg może nam wszystko zabrać, ale wolność pozostawia nam na zawsze – nawet w piekle!
Dlatego Maryja uczy nas, że nie ma żadnej innej wolności niż ta, która polega na robieniu z miłości tego, co ona uczyniła podczas zwiastowania – odpowiadaniu TAK na wszystko, o co prosi nasz Pan. To jedyny klucz poznania Prawdy.
Czy ufam, że gwarancją szczęśliwego życia jest moja wolność w rękach Boga?

Św. Jan Paweł II: „Jest w Maryi świat, który czeka na swojego Boga. Jest w Niej stworzenie do głębi otwarte wobec swego Stwórcy. Są w niej dzieje człowieka na wszystkich miejscach ziemi […]. Dzieje człowieka w macierzyństwie tej jednej Matki osiągają zenit Bożej tajemnicy, przedwiecznie związanej ze Słowem, które stało się ciałem: synem Maryi.” (Orędzie na Boże Narodzenie, 1987)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Dziś wszystko w Polsce woła, by zmobilizować duchowe siły Narodu do obrony życia nienarodzonych, do wierności ślubom małżeńskim, do cnoty męstwa i wstrzemięźliwości, do czujności nad wychowaniem moralnym i religijnym młodzieży i dziatwy, aby z rodzin katolickich nie wyrastali ateiści i poganie.” (Komańcza, wrzesień 1956 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Eucharystii w ciągu tygodnia.