11. Dzień 23. października 2020

Matko najczystsza, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek.” (Łk 12, 58-59)

Ks. Mateusz:
Matka najczystsza.
Jan Paweł II uczy, że w Sercu Matki łączą się właściwości matki i dziewicy. Maryja „jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi” i „staje się (…) matką: rodzi bowiem do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych”[1]
Najczystsze Serce Maryi – Dziewicy i Matki – wciąż chce nas prowadzić do Bożego Serca.
Ona „przoduje” w wędrówce uczniów Chrystusa przez wieki jako „pierwowzór Kościoła, w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem”[2].
Otwierajmy się na „nowe życie”, które mamy w Chrystusie na wzór Serca Matki.


[1] Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium, 64.


[2] Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater,

 

Marek:
Maryja jest najlepszą nauczycielką czystości. Wie bowiem, czym jest grzech nieczystości nie poprzez doświadczenie upadku cielesnego, lecz dzięki poznaniu, co nasz grzech uczynił jej Boskiemu Synowi na Kalwarii. Bóg kocha czystość, dlatego wyłączną miłość kobiety i mężczyzny podniósł do rangi sakramentu małżeństwa, aby owocem pożądliwości ciała była miłość małżonków i nowe życie.
Kto próbuje omijać te boskie prawa odpowiadające za jego szczęście ostatecznie niszczy prawdziwą miłość, ponieważ każda nieczysta ekstaza ma swoja cenę! Gdyby bowiem jedyną potrzebą człowieka był pokarm pożerałby miłość jak ziemniaki.
Jak troszczę się o czystość mojego serca i ciała?

Św. Jan Paweł II: „Maryja nie musiała, w odróżnieniu od nas, zwalczać w sobie skłonności do zła. Tego uczymy się od innych świętych. Ona zaś wskazuje nam drogę rozwoju od dobrego ku lepszemu, przezwyciężania prób i pokus, dążenia do coraz większej doskonałości. Maryja uczy nas, jak postępować drogą wiary, nadziei i miłości.” (Przemówienie do biskupów z Ruchu Focolari, 11 II 1988)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Matko życia, której Bóg zlecił zadania macierzyńskie! Stań się wzorem dla każdej matki polskiej. Stań się przykładem poświęcenia i mocy.(…) Matko dziewico, pokaż, co trzeba czynić, aby, pełniąc obowiązki macierzyńskie, zachować prawdziwie dziewiczą dostojność i godność.” (Jasna Góra, 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Uwielbiaj Boga wraz z Maryją słowami „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”.