23. Dzień 4. listopada 2020

Panno łaskawa, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».” (Łk 14, 33)

Ks. Mateusz:
Panna łaskawa.
Wyrzec się wszystkiego, aby zyskać wszystko – to paradoksalna logika Ewangelii. Serce Matki jest tego najlepszym przykładem. Maryja – „pełna łaski” – jest zarazem Panną łaskawą, troskliwą Matką gotową nam nieustannie pomagać. „Mamy Matkę w niebie. […] Niebo stoi nam otworem, Niebo ma serce.„[1]
Marzeniem Maryi jest to, aby wszyscy ludzie byli blisko Bożego Serca – na ziemi i w wieczności. Dlatego ofiarne Serce Panny łaskawej nieustannie wskazuje na Tego, którego „miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją”.
Zbliżajmy się do kochającego i miłosiernego Serca Jezusa, Który wciąż chce dawać nam życie w Eucharystii.


[1] Benedykt XVI, Castel Gandolfo 15.08.2005 r.
 

Marek:
Dla osoby wierzącej ważnym narzędziem do osiągnięcia mądrości jest modlitwa.
Choć Bóg pozornie milczy i nie daje nam od razu poznać Swoich myśli, zmusza nas w ten sposób do ciągłego ćwiczenia się w pokorze i cierpliwości. Prawdziwa mądrość nie polega jedynie na udzielaniu mądrych rad, lecz sprawdza się w trosce modlącego o los drugiego człowieka.
Dlatego Chrystus apelował, aby ci, którzy chcą pójść w Jego ślady, postępowali w taki sam sposób jak On. Uczeń nie może bowiem poprzestać na samej modlitwie, ale musi ją ukonkretniać.
Maryja uczy nas, że słowne deklaracje muszą koniecznie znajdować wypełnienie w gestach miłości. Wtedy dopiero nasze życie staje się prawdziwą modlitwą! Autentycznej mądrości bliższe są bowiem czyny niż słowa. Czy jestem prawdziwie mądrym człowiekiem i potrafię skutecznie udzielać pomocy?

Św. Jan Paweł II: „Gdziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy” (Castel Gandolfo, 19 lipca 1987 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Bodaj nigdy tak dobitnie jak teraz nie uświadomiłem sobie tego, jak potężna jest wola Boża, by Jasna Góra była Stolicą Chwały Bożej, którą rozlewa się na Polskę przez dziewicze dłonie Pośredniczki łask wszelkich. Bodaj nigdy jak teraz nie widziałem tego tak jasno, że wolą Ojca Narodów jest, by Naród polski był zjednoczony przez Jasną Górę i by się tutaj odnawiał i krzepił.” (Komańcza 1955 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.