27. Dzień 8. listopada 2020

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” (Mt 25, 13)

Ks. Mateusz:
Przyczyna naszej radości.
„By przemienić świat, Bóg wybrał pokorną dziewczynę z galilejskiego miasteczka, Maryję z Nazaretu, i zwrócił się do Niej ze słowem pozdrowienia: <<Raduj się, łaski pełna, Pan jest z Tobą>>. W tych słowach ukryta jest tajemnica prawdziwego Bożego Narodzenia. Bóg wypowiada te słowa także do Kościoła, do każdego z nas: <<Radujcie się, Pan jest blisko!>>. Z pomocą Maryi pokornie i odważnie ofiarujmy samych siebie, aby świat przyjął Chrystusa, który jest źródłem prawdziwej radości.” [1]
Serce Matki uczy nas, że prawdziwa radość ma swoją przyczynę i źródło w Bogu. Im bliżej Boga jesteśmy, tym więcej radości w nas.
Pozwólmy Chrystusowi – na wzór Serca Maryi – przemieniać nas samych i nasze otoczenie dzięki Eucharystii.


[1] Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 17.12.2006.

Marek:
Skromność jest zaprzeczeniem pychy, a nawet jej zaciekłym wrogiem. Człowiek pyszny zamiast przyjaciół widzi wokół siebie jedynie konkurentów czy wrogów. Jest zimny w swoim wnętrzu, stąd jego serce jest niezdolne do prawdziwej miłości. Łatwo upada i z trudnem się podnosi, ponieważ wstydzi się przyznać do swoich słabości lub niewiedzy.
Maryja uczy nas, że osoba skromna będzie zawsze radosna. Nawet jeżeli upadnie, łatwiej się podniesie, ponieważ nie wstydzi się przyznać do swoich słabości. Nie liczy wyłącznie na siebie i swoje siły, lecz stale szuka pomocy na zewnątrz. Dlatego człowiek skromny będzie zawsze radosny, – jest sobą i nie próbuje odgrywać innej roli, jak tylko swoją. Czy skromność i pokora dają mi poczucie radości?

Św. Jan Paweł II: „Słowa Elżbiety: <<Błogosławiona, któraś uwierzyła>> idą więc za Maryją w dalszym ciągu, również w czasie Pięćdziesiątnicy; idą za Nią z pokolenia na pokolenie, wszędzie tam, gdzie rozprzestrzenia się przez świadectwo apostolskie i posługę Kościoła poznanie zbawczej tajemnicy Chrystusa. W ten sposób wypełniają się prorocze słowa Magnificat: <<błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy Ten, który możny jest i Święte imię Jego>> (por. Łk 1, 48-49).” (Redemptoris Mater, 27)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Dzieje Kościoła, Najmilsze Dzieci, to są dzieje Boga piastowanego na ręku Matki Najświętszej. O niej to mówi cudownie jedna z antyfon brewiarzowych, iż Syn Człowieczy wykarmiony był mlekiem Jej piersi „z niebios napełnionej” (…) Wszyscy czujemy się w Kościele katolickim niezwykle bezpiecznie i spokojnie właśnie dlatego, że w Kościele jest Maryja!” (Warszawa 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.