41. Dzień 22. listopada 2020

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”(Mt 25, 34)

Ks. Mateusz:
Pocieszycielka strapionych.
„Magnificat anima mea – Wielbi dusza moja Pana!”
Uwielbienie poszerza serce i sprawia, że przyznajemy Bogu należne Mu pierwsze miejsce. Uwielbienie pogłębia spojrzenie i jest wyrazem naszej wiary w to, że „Bóg się zatroszczy”!
„Maryja zachęca nas: <<Miej odwagę podjąć ryzyko z Bogiem! Spróbuj! Nie bój się Go! Miej odwagę podjąć ryzyko wiary! Miej odwagę podjąć ryzyko dobroci! Miej odwagę podjąć ryzyko czystego serca! Opowiedz się za Bogiem, a zobaczysz, że właśnie dzięki temu horyzonty twego życia staną się szersze, twoje życie będzie opromienione światłem, wcale nie nudne, lecz pełne niespodzianek, bo nieskończona dobroć Boża nigdy się nie wyczerpie!>>” [1]
Uczmy się od Maryi uwielbienia Boga, który zna wszystkie nasze strapienia i jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych!


[1] Benedykt XVI, Msza święta 8.12.2005.

Marek:
Nasza wola jest tą władzą, która przyczynia się do aktywnego działania. Jednocześnie sprawia, że realizowane są wszelkie zamierzone dzieła, zarówno te dobre, jak i złe. Mówię sobie: „pójdę”, ale nie idę, „zrobię”, a nie robię, „pomodlę się” i nic z tego nie wychodzi.
Nasz Pan pozostawia nam wolność i czas, i choć zbawieni jesteśmy łaską, mamy jednak stale wzrastać w wierze i – odpowiadając na Bożą miłość dobrymi uczynkami – angażować się gorliwie w apostolstwo miłosierdzia.
Maryja pokazuje całą Sobą logikę miłości Boga, który zaprasza do królestwa Bożego również tych, którzy po ludzku na to nie zasługują. Często możemy być z tego powodu „strapieni”, ponieważ nasze przekonania mogą ograniczać takie spojrzenie. Czy dostrzegam w każdym człowieku szansę zbawienia?

Św. Jan Paweł II: „Na krzyżu Syn może przelać swoje cierpienie w Serce Matki. Każdy cierpiący syn odczuwa taką potrzebę. Także wy, moi drodzy, spotykacie się z cierpieniem: samotność, niepowodzenia i rozczarowania w życiu osobistym; trudności, jakich doświadczacie wchodząc w świat dorosłych i w życie zawodowe; rozstania i nieszczęścia w waszych rodzinach; wojny niosące przemoc i śmierć niewinnych. Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, jakich nie brak w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp krzyża, także wam Jezus daje swoją Matkę, aby swoją dobrocią dodała wam otuchy.” (Orędzie Ojca Świętego na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 2003)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „A jak utrzymać miłość w ciągłej świeżości, jeśli nie przez stałe, jak najczęstsze odnawianie? Jakże często odnawiamy po Komunii świętej nasze przyrzeczenia, oddania, postanowienia, chociaż Chrystus, który dziś do nas przyszedł, dawno już to słyszał! A jednak to nasze uporczywe „przypominanie się” Panu Jezusowi ma głęboki sens przede wszystkim dla nas, dla odnawiania się naszej miłości.” (Jasna Góra 1965 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.