46. Dzień 27. listopada 2020

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” (Łk 21, 33)

Ks. Mateusz:
Królowa Apostołów.
Apostołowie w Wieczerniku nie wiedzieli co ich czeka – byli zagubieni i zatrwożeni. Przeżywali niepokój po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, przygnębienie Jego wniebowstąpieniem.
Maryja, „która uwierzyła w słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45), przebywając razem z apostołami na modlitwie, uczyła ich wytrwałości w wie¬rze. Serce Matki Pana przekonywało ich, że Duch Święty dobrze zna drogę, po której ich prowadzi, że można po¬kładać ufność w Bogu i oddać Mu całkowicie siebie samego, swoje talenty i ograniczenia, a także swoją przyszłość [1].
Uczmy się od Królowej Apostołów zaufania do Boga i twórczej współpracy z Duchem Świętym w dziele ewangelizacji na miarę naszego powołania.


[1] Por. Benedykt XVI, Spotkanie z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze, 26.05.2006.

Marek:
Autentyczna mądrość apostolska stwarza poczucie intymnej bliskości i posiada rysy Mistrza, ponieważ jest zdolna mądrze wymagać, stawiać szlachetne cele i pomagać w ich zdobywaniu innym.
Towarzyszy roztropną radą, a jeżeli zachodzi taka konieczność, potrafi również skarcić, nakłaniając do powrotu na drogę dobra. Jest więc wiernym przyjacielem, który nie opuszcza człowieka w chwili nieszczęścia i potrzeby. Nie oddala się, kiedy ten błądzi lub czyni głupstwa, ale trwa wiernie przy nim, zawsze gotowa służyć mądrą radą i właściwą pomocą.
Maryja uczy nas, że miłość doskonała nie przejmuje się nadmiernie tym, co sądzą i co powiedzą inni. Jest bowiem zawsze pokorna, lecz nie naiwna, ponieważ karmi się Prawdą i cała zatopiona jest w obiekcie swojego szukania – w Chrystusie! Czy karmię moje serce przekonaniem, że wyłącznie miłość tworzy rzeczy nowe i przywraca do życia to, co było umarłe?

Św. Jan Paweł II: „Do tych myśli i życzeń dołączam moją modlitwę, aby Najświętsza Maryja, Królowa Apostołów, sprawiła, że wszyscy członkowie Zjednoczenia będą trwali jednomyślnie na modlitwie jak apostołowie w wieczerniku. Nawiązując do dnia Pięćdziesiątnicy, Wincenty Pallotti napisał: «postanawiam przedstawiać sobie (i często to w sobie odnawiać), że w jakimkolwiek będę się znajdował miejscu, będę wraz ze wszystkimi stworzeniami w jerozolimskim wieczerniku, gdzie apostołowie otrzymali Ducha Świętego» (Opere complete X, s. 86). Życzę, aby wszystkie wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego stały się prawdziwymi «wieczernikami», w których czuje się powiew Ducha Świętego i skąd rozprzestrzeniają się coraz bardziej ogień jego Miłości oraz światło jego Mądrości.” (List z okazji 200. rocznicy urodzin św. Wincentego Pallottiego – Watykan, 21.04.1995 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Matko, Ty wiesz, kto zdolny jest „ubogiego gnoju wyprowadzić i z książętami na ławie posadzić”, bo Ty jesteś Miłością, a do takiego dzieła sprawiedliwości. Ty jesteś Rodzicielką Prawdy, a do tego trzeba umiłowania prawdy. Umiałaś się dzielić Twym Synem z całym światem; oddałaś Go nawet na Krzyż zbawienia rodzaju ludzkiego.” (Jasna Góra 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.