47. Dzień 28. listopada 2020

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.” (Łk 21, 36)

Ks. Mateusz:
Królowa Męczenników.
Łacińskie określenie „martyr” oznacza świadka.
„Kontemplujemy Matkę Bożą, która na Kalwarii przypieczętowała »tak« wypowie¬dziane w Nazarecie. Zjednoczona z Jezusem, Świadkiem miłości Ojca, Maryja doświadczyła męczeństwa duszy.” [1]
Serce Matki Bożej Bolesnej jest jednocześnie – po wniebowzięciu – Sercem Królowej nieba i ziemi.
Maryja jest także Królową Męczenników – Królową tych, którzy wypowiedzieli swoje „tak” dla Chrystusa za cenę śmierci.
Siódmy tydzień rekolekcji przeżywamy pod hasłem „Serce Posłane”. Prośmy Królową Meczenników, aby wstawiała się za całym Kościołem, by był wierny Chrystusowi do końca i dawał całemu światu odważne świadectwo miłości Boga.

[1] Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 25 marca 2007.

Marek:
Mistyczne Ciało Chrystusa, poprzez pokutę, trudne doświadczenia, musi stale oczyszczać się z tego, co w nim słabe i grzeszne, aby do głosu mógł dojść Bóg i łaska, która nas uświęca. Są to momenty trudne, które nierzadko mogą rodzić zgorszenie, czy wręcz rezygnację wiernych. Jednak Bóg je dopuszcza, aby później Kościół zajaśniał jeszcze bardziej! Podobnie nasze ciało, kiedy jest chore, odzyskuje zdrowie podczas postu.
Maryja uczy nas, że Bóg może pozbawiać nas pewności, którą dotąd posiadaliśmy, ponieważ po każdym bolesnym doświadczeniu chce nam udzielić nowych łask. W trakcie doświadczenia takiej „duchowego oczyszczenia” nasz Pan, uwalnia od negatywnych pożądań, podważa dotychczasowe schematy i przekonana, chcąc wprowadzić Kościół w nowe obszary doskonałości i świętości. Czy ufam Bogu w Jego mądrość i miłosierdzie?

Św. Jan Paweł II: „Na tym też polega macierzyńskie „królowanie” Maryi. Stawszy się całkowicie darem dla swojego Syna, staje się także darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być prowadzony przez Nią po trudnych drogach życia ziemskiego do ostatecznego celu. Ten cel ostateczny osiąga każdy poprzez różne etapy własnego powołania, poprzez cele doczesne, które są udziałem tak mężczyzny, jak i kobiety.” (A ciascuna di voi, List do kobiet na IV światową konferencję poświęconej kobiecie w Pekinie, 29.06.1995 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Wiele się zmieniło na naszej ziemi, ale rodzina pozostanie, bo my niemal odruchem, instynktem naszego zachowawczego dążenia czujemy, że Naród polski utrzyma się w tej ziemi tak długo, jak długo będziemy mieli czyste matki i godne kobiety; jak długo w ognisku rodzinnym tlić będzie nie tylko iskra ognia, co ogrzewa zmarzłe członki, ale iskra Boża, która ogrzewa serca w miłości, uczy porządku i ładu.” (Jasna Góra, 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.