49. Dzień 30. listopada 2020

Królowo Dziewic, módl się za nami.

Słowo Życia:
„I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».” (Mk 4, 19)

Ks. Mateusz:
Królowa dziewic.
Jan Paweł II przekonywał: „Dziewictwo nie ogranicza się do samego „nie”, natomiast zawiera głębokie „tak” w porządku oblubieńczym: oddanie siebie z miłości w sposób zupełny i niepodzielny.” [1]
Maryja jest Królową dziewic, ponieważ jako pierwsza wypowiedziała swoje „tak” Bożemu planowi i jest wzorem całkowitego poświęcenia się Bogu.Serce Matki jest przykładem tego, jak „zgromadzeni na świętej wieczerzy” mogą być świadkami Chrystusa w codzienności – serce zjednoczone z Bogiem w Eucharystii staje się sercem posłanym z Miłością Boga do innych.

[1]Mulieris dignitatem, nr 20.

Marek:
Podobnie jak chorzy, którzy cierpią z przesytu i nie mają już woli zmiany, aby wyzdrowieć, tak samo grzesznicy stają się tak zatwardziali, że nie tęsknią już za miłosierdziem. Straciwszy „duchowy wzrok” przestali szukać Boga, a ich jedyną przyjemnością pozostaje czasem drwienie z tych, którzy pragną zbawienia. Aby ratować te dusze, potrzeba pierwotnej gorliwości apostolskiej!
Maryja uczy nas, że aby głosić Chrystusa najpierw trzeba Go spotkać, a nie tylko o Nim słyszeć. Nic się nie zmieni, kiedy nie nastąpi w naszych sercach taka trwała przemiana – kiedy nie usłyszymy Jego głosu: „Pójdź za Mną!”. Bez gorliwego apostolstwa świat pozostanie daleki od prawdy i wolności, a siła Bożej miłości będzie mu obca. Czy jestem gotowy pójść za Chrystusem?

Św. Jan Paweł II: „To w łonie Maryi Słowo stało się ciałem. Przyjmując rolę, jaka została Jej wyznaczona w planie zbawienia, Dziewica stała się wzorem dla każdego ucznia Chrystusa.” (Castel Gandolfo, 15.08.1996 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Wszak Matka Boża jest chrystocentryczna, bo od początku mówi sługom wesela: cokolwiek wam każe Chrystus, to czyńcie! Budzące się w nas często pragnienia działania na rzecz Chrystusa są z pośrednictwa Jej łaski. Nie byłoby Jezusa Chrystusa, gdyby Maryja nie była – że się tak wyrażę – chrystocentryczna. Ona jest cała chrystocentryczna. Nie ma obaw, Najmilsi, że może przez nadmierne rozwijanie czci i kultu Maryi ujmiemy coś Chrystusowej.” (Jasna Góra 1959 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się za zmarłych i ofiaruj odpust zupełny.