51. Dzień 2. grudnia 2020

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Słowo Życia:
„A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.” (Mt 15, 35-37)

Ks. Mateusz:
Królowa bez zmazy pierworodnej poczęta.
Maryja jest Królową nieskalaną, ponieważ została zachowana od grzechu pierworodnego ze względu na misję bycia Matką Odkupiciela.
Serce Matki wypełnione od poczęcia „pełnią Bożej łaski” z wiarą przyjęło Jezusa i z miłością dało Go światu. Takie jest też nasze powołanie i taka jest nasza misja – każdego wierzącego i całego Kościoła: przyjąć Chrystusa w naszym życiu i dać Go światu, „by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 17)[1]
.Kształtujmy nasze serca na wzór Serca Matki, w którym mamy ideał „serca posłanego”.

[1] Por. Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 8.12.2006.

Marek:
Serce Matki odbija Serce swego Boskiego Syna, niczym księżyc, który przyjmuje światło od słońca. W tej ciemnej nocy świata, gdy ludzie obracają się plecami do Tego, który jest Światłością, spoglądamy na Maryję, aby prowadziła nas do prawdziwego Wschodu Słońca! Dziś Prawdę łatwo przykryć płaszczem nadmiernego słowa. Wiele jest bowiem osób, którzy wiele mówią o „szczęściu”, lecz w ich ustach słowo stało się tanią obietnicą bez pokrycia. Maryja uczy nas, że prawdziwa mądrość pochodząca od Boga jest bez cienia zmazy. Nigdy nie zawodzi, chociaż bywa, że na swoje owoce każe nam długo czekać. Warto jednak takiej mądrości w pełni zaufać, aby nie zgubić się w rzeczach bezwartościowych, czy wręcz szkodliwych ideologiach, które mogą być źródłem utraty zbawienia. Czy karmię moje serce pragnieniem poznawania prawdy?

Św. Jan Paweł II: „<<Ja jestem Niepokalane Poczęcie>> – taką odpowiedź dala Matka Boża przy objawieniach w Lourdes na pytanie, jakie jest Jej imię. Właśnie to jest Jej imieniem – Niepokalanie Poczęta. Ta prawda bardzo ściśle łączy się z całą Tradycją nauczania Kościoła. To nauczanie wychodzi od Ave Maria, od pozdrowienia anielskiego. Anioł, pozdrawiając przy zwiastowaniu Dziewicę z Nazaretu, mówi do Niej: <<Bądź pozdrowiona, łaski pełna>>. Nie nazywa Jej inaczej, nie wymienia Jej imienia, Maryja, ale <<łaski pełna>>, to znaczy, że to jest Jej imię, które pochodzi od Boga.” (Doskonała świętość Maryi – Katecheza podczas audiencji generalnej, 15.05.1996)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Gdy konający na Kalwarii Chrystus oddał Jana, umiłowanego ucznia, swej Matce – „Oto Matka twoja” – wiemy z Ewangelii, że „od onej godziny wziął ją uczeń do siebie”. Tak jest też i teraz na polskiej ziemi. Na waszych oczach, w waszej obecności wzięli polscy kapłani Maryję Jasnogórską do siebie i na siebie. I na swoich ramionach poniosą Ją do Was. Oni to będą odtąd czuwali, aby nasza Królowa trafiła w swej wędrówce po Polsce do każdej parafii i do każdego serca.” (Jasna Góra, 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Roratach.