53. Dzień 4. grudnia 2020

Królowo różańca świętego, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».” (Mt 9, 29)

Ks. Mateusz:
Królowa Różańca świętego.
„Tradycyjny sposób przedstawienia Matki Bożej Różańcowej ukazuje Maryję, która trzyma na ręku Dzieciątko Jezus, a drugą ręką podaje różaniec św. Dominikowi. Ta wymowna ikonografia wskazuje, że różaniec jest środkiem, który został nam podarowany przez Najświętszą Maryję Pannę, abyśmy kontemplowali Jezusa i, medytując nad Jego życiem, kochali Go coraz bardziej i wiernie naśladowali.”[1]
Maryja daje nam Różaniec, który pomaga nam kształtować „serce posłane”. Modlitwa różańcowa jest doskonałym przygotowaniem do Eucharystii oraz idealnym przedłużeniem radości ze spotkania z Chrystusem we Mszy świętej i pomocą w świadczeniu o Nim w naszej codziennej służbie bliźnim.


[1] Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 7.10.2007.

Marek:
Różaniec, który jest „rozmową” z Bogiem przez Serce Matki, wyrasta ponad dyktaturę teraźniejszości. Ten, kto go odmawia, obejmuje bowiem przeszłość i przyszłość, nie lekceważąc teraźniejszości. Różaniec nie tylko „opowiada” zbawczą historię człowieka, ale jest uczestnictwem w jej obietnicach, łącząc stale modlących się z Matką Kościoła, która wyprasza w tej drodze potrzebne łaski!
Maryja uczy nas, że różaniec to modlitwa o potężnej sile i skuteczności. Nie tylko przenosi modlącego się w wieczność Boga, lecz przemienia nasze serca i kształtuje święte życie. Wzmacnia pragnienia miłości i wierność w przyjaźni z naszym Panem. Dlatego Maryja stale zachęca nas, abyśmy odmawiali różaniec codziennie! Czy karmię moje serce takim przekonaniem?

Św. Jan Paweł II: „W pobożności maryjnej szczególne miejsce zajął różaniec, który przez powtarzaną wielokrotnie modlitwę „Zdrowaś, Maryjo” prowadzi do kontemplacji tajemnic wiary. Ta prosta modlitwa, ożywiając miłość ludu chrześcijańskiego do Matki Bożej, wyraźniej niż inne zwraca modlitwę maryjną ku jej właściwemu celowi, którym jest uwielbienie Chrystusa. Papież Paweł VI (…) w adhortacji apostolskiej Marialis cultus wyjaśnił teologię różańca, przypominając, że jest to „modlitwa ewangeliczna, skoncentrowana na tajemnicy odkupieńczego wcielenia” i potwierdzając jej „ukierunkowanie wyraźnie chrystologiczne” (nr 46).” (Modlitwa do Maryi Katecheza podczas audiencji generalnej, 5.12.1997 r.)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Bracia Kapłani! W wasze dłonie kapłańskie oddajemy Najlepszą Matkę! Ludu katolicki! W wasze dłonie oddajemy naszych braci kapłanów, abyście zaczęli z nimi żyć w głębokiej wspólnocie w nadprzyrodzonej miłości, która ma nas wiązać w Kościele, i we wzajemnym zaufaniu. Jesteśmy przecież związani przez hierarchię z Ojcem świętym, widzialną Głową Kościoła, a przez Niego z Głową Niewidzialną Mistycznego Ciała – Jezusem Chrystusem.” (Jasna Góra, 1957 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Roratach.