54. Dzień 5. grudnia 2020

Królowo rodziny, módl się za nami.

Słowo Życia:
„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.” (Mt 10, 7)

Ks. Mateusz:
Królowa rodzin.
Jan Paweł II szczególnie zachęcał do tego, by strzec chrześcijańskiego charakteru rodzin. Rodzina ma najbardziej kluczowe znaczenie dla całego porządku moralnego – indywidualnego i społecznego.
Rozwody, długotrwałe rozstania, zanikanie więzi, nadużywanie alkoholu, traktowanie dziecka jako intruza/agresora, kryzys macierzyństwa, za którym stoi grzech mężczyzny to główne przyczyny współczesnego kryzysu rodziny[1]. Serce Matki pomaga przezwyciężyć indywidualizm i wskazuje na Syna jako Źródło uzdrowienia i nadzieję na odbudowę więzi małżeńskich/rodzinnych. Eucharystia jest źródłem odnowy życia rodzinnego. Kształtujmy „królewskie serca” na wzór Maryi jednocząc się jak najczęściej z Chrystusem we Mszy świętej.


[1] Por. J. Szymik, Dziesięć słów o wolności Przesłanie IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1991) odczytane dzisiaj (2020).

Marek:
Miłość, która powinna jednoczyć małżonków, uświęcona i ubogacona łaską sakramentu, to „zjednoczenie woli”, które zawiera w sobie również czułość, przyjaźń, a nie wyłącznie erotyczną namiętność. Siła takiej miłości jest odzwierciedleniem nierozerwalnego przymierza między Chrystusem a rodzajem ludzkim. Człowiek jest owocem miłości Boga, dlatego czysta i prawdziwa miłość splata dłonie zakochanych: kobiety i mężczyzny, którzy odtąd stanowią środowisko odpowiednie dla narodzin nowego życia.
Maryja uczy nas, że prawdziwą mądrością jest 􏰃doprowadzać ludzką rodzinę do pełnego rozkwitu zgodnie z Bożym zamysłem, tak aby przynosiła korzyści temu, kto je posiada i wszystkim wokół. Taka odpowiedzialność ma zupełnie inne znaczenie niż kontrola urodzeń czy antyrodzinne wysiłki niemoralnych ideologii. Czy jestem gotów bronić Bogiem silnej rodziny?

Św. Jan Paweł II: „<<Czuwam>> oznacza postawę matki. Jej życie, jej powołanie wyraża się w czuwaniu. Jest to czuwanie nad człowiekiem od pierwszych chwil zaistnienia. Czuwanie to łączy się ze smutkiem i z radością. <<Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat>> (J 16,21) – są to słowa samego Chrystusa.” (Rozważanie przed Apelem Jasnogórskim Częstochowa, 14.08.1991)

ks. kard. Stefan Wyszyński: „Oddajemy się wszyscy Tobie całkowicie na własność, na pełną służbę, z duszą i ciałem, umysłem, wolą i sercem. Już nie chcemy mieć nic swojego i nic dla siebie. Wiemy, że dla dochowania wierności naszym przyrzeczeniom potrzeba nam potężnej i zwycięskiej wiary w to, że Ty zwyciężysz! Dlatego prosimy Cię, byś nam tej wiary przymnożyła. Daj nam uwierzyć Tobie całkowicie, tak jak Ty uwierzyłaś Aniołowi i poddałaś się Duchowi Świętemu, jak w pełni przyjęłaś wolę Bożą i chciałaś być pokorną Służebnicą, choć pełną Bożych objawień.” (Jasna Góra 1960 r.)

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów różaniec – najlepiej we wspólnocie.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Roratach.